Cộng Đoàn Việt

SJB Cộng đoàn Việt 

Sinh hoạt sắp tới

Chúa Nhật, Ngày 30, Tháng 4
Cộng Đoàn Costa Mesa hành hương San Diego..

Thứ Hai, Ngày 1, Tháng 5
6:30 chiều - Giờ đền tạ cầu cho thai nhi và phò sự sống..

Thứ Sáu, Ngày 5, Tháng 5
Thứ Sáu Đầu Tháng - Chầu 6:30 chiều và Thánh Lễ 7:00 tối..

Thứ Bẩy, Ngày 6, Tháng 5
6:30 chiều Thánh Lễ Cộng Đoàn - Rước Lễ Lần Đầu..

Chúa Nhật, Ngày 7, Tháng 5
Họp Hội Đồng Mục Vụ phòng học Modular/Portable..

Thứ Tư, Ngày 10, Tháng 5
Chầu Lượt 7:00 tối Hội Legio Marieae phụ trách..

Thứ Bẩy, Ngày 13, Tháng 5
Trường Việt Ngữ và Giáo Lý bế giảng..

Thứ Bẩy, Ngày 13, Tháng 5
6:30 chiều - Thánh Lễ Cộng Đoàn - Vinh Danh Hiền Mẫu..

Thứ Bẩy, Ngày 20, Tháng 5
4:30 chiều - Thiếu Nhi Thánh Thẻ đổi giờ sinh hoạt cho tới hè..

Thứ Bẩy, Ngày 27, Tháng 5
Thiếu Nhi Thánh Thể không sinh hoạt..

thanhkinh1a Lớp Thánh Kinh Tiếng Việt Do Cha Quản Nhiệm Gảng Dạy (Thứ ba tuần 1 & 3 mỗi tháng lúc 7:00 tối)

Những ai muốn tìm hiểu thêm về Thánh Kinh. Xin tham gia với Cha Quản Nhiệm tại phòng nhạc vào thứ ba, ngày 2 và 16 tháng 5 lúc 7:00 tối.

Lớp Thánh Kinh do Cha Quản nhiệm giảng dạy Lớp Thánh Kinh Tiếng Anh Do Cha Quản Nhiệm Giảng Dạy (Thứ bẩy tuần 2 & 4 mỗi tháng lúc 9:00 sáng)

Thứ Bẩy, ngày 13 và 27 tháng 5 lúc 9:00 sáng tại phòng nhạc, Cha quàn nhiệm sẽ có lớp Thánh Kinh (Bible Studies) bằng tiếng anh cho các thanh thiếu niên nam nữ và mọi người. Thánh Kinh là cẩm nang của người Kitô Hữu, giúp chúng ta sống đạo một cách trọn vẹn theo Thánh Ý Chúa. Xin mọi người hy sinh bớt chút thời giờ để tham dự và học hỏi sống đạo.

Sinh hoạt vừa qua

Thánh Lễ Tái Thệ Hôn

Ngày 11, tháng 2, Cộng Đoàn Costa Mesa đã có bốn cặp hôn nhân tái thệ. Xin chúc mừng các anh chị. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành và đổ hồng ân xuống trên các anh chị để các anh chị tiếp tục sống đời hôn nhân theo Gia Đình Narazeth xưa.
Xin cám ơn Cha và tất cả ban điều hành đã góp công sức và của để ngày Tái Thệ Hôn được hoàn thành một cách long trọng và tốt đẹp. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho qúy vị.
Xin bấm vào đay để xem hình.

Cộng Đoàn Ăn Mừng Tết và Văn Nghệ Xuân

Thứ Bẩy, Ngày 4, tháng 2 vừa qua, Cộng Đoàn Costa Mesa ăn mừng tết Đinh Dậu. Xin cám ơn Qúy Cha và tất cả qúy vị đã góp công sức và góp của để có được một bữa ăn ngon và một chương trình văn nghệ đầy vui tươi và nhộn nhịp. Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho qúy Cha và qúy vị.
Xin bấm vào đay để xem hình.

Hội Thảo Hôn Nhân & Gia Đinh


Xin bấm vào đay để xem hình.

Thánh Lễ Minh Niên


Xin bấm vào đay để xem hình.

Thánh Lễ Việt ngữ hằng tuần

6 giờ 30 tối thứ bảy
6 giờ 30 sáng Chúa Nhật