Cộng Đoàn Việt

SJB Cộng đoàn Việt

Sinh hoạt sắp tới

Thứ Bẩy, Ngày 20, Tháng 1
6:30 chiều Thánh Lễ Cộng Đoàn - Thánh Lễ giới trè..

Thứ Bẩy, Ngày 27, Tháng 1
3:00 chiều Giải Tội trẻ em..
Thứ Sáu, Ngày 2, Tháng 2
Thứ Sáu Đầu Tháng: 6:00 chiều Chầu và 6:30 Thánh Lễ.
7:00 tối Hội Thảo Hôn Nhân Gia Đình trong hội trường.
.

Thứ Hai, Ngày 5, Tháng 2
6:30 chiều Giờ Đền Tạ cầu cho thai nhi và phò sự sống..

Thứ Bẩy, Ngày 10, Tháng 2
Không có Chầu Lượt..

Thứ Tư, Ngày 14, Tháng 2
7:00 tối Thánh Lễ Xức Tro..
Gian Hàng Tết

Cộng đoàn sẽ bán gian hàng Tết Sau Thánh Lễ. Xin mọi người ghé thăm gian hàng và ủng hộ
Thứ bẩy, ngày 27 tháng 1 & ngày 3 và 10, tháng 2.

Hội Thảo Hôn Nhân Gia Đình

Xin mời cộng đoàn đến dự buổi hội thảo Hôn Nhân Gia Đình ngày 2 tháng 2 lúc 7:00 giờ tối tại hội trường. Buổi hội thảo sẽ do Cha Nguyễn Uy Sỹ giảng thuyết.

Có ăn tối, văn nghệ, và có giữ trẻ.

thanhkinh1aLớp Thánh Kinh Tiếng Việt Do Cha Quản Nhiệm Gảng Dạy (Thứ ba tuần 1 & 3 mỗi tháng lúc 7:00 tối)

Những ai muốn tìm hiểu thêm về Thánh Kinh. Xin tham gia với Cha Quản Nhiệm tại phòng nhạc vào thứ ba, ngày 6 tháng 2 lúc 7:00 tối.

Lớp Thánh Kinh do Cha Quản nhiệm giảng dạyLớp Thánh Kinh Tiếng Anh Do Cha Quản Nhiệm Giảng Dạy (Thứ bẩy tuần 2 & 4 mỗi tháng lúc 9:00 sáng)

Thứ Bẩy, ngày 27 tháng 1 & ngày 10, tháng 2 lúc 9:00 sáng tại phòng nhạc, Cha quàn nhiệm sẽ có lớp Thánh Kinh (Bible Studies) bằng tiếng anh cho các thanh thiếu niên nam nữ và mọi người. Thánh Kinh là cẩm nang của người Kitô Hữu, giúp chúng ta sống đạo một cách trọn vẹn theo Thánh Ý Chúa. Xin mọi người hy sinh bớt chút thời giờ để tham dự và học hỏi sống đạo.

Sinh hoạt vừa qua

Lễ Vọng Phục Sinh.
Xin bấm vào đay để xem hình.

Cộng Đoàn Costa Mesa Tưởng Nhớ Các Linh Hồn.
Xin bấm vào đay để xem hình.

Ngày Thánh Mẫu Cộng Đoàn Costa Mesa

Xin chân Thành cám ơn tất cả qúy ban ngành đoàn thể vá tất cả mọi người đã quảng đại đóng góp công sức, tiền của và thời giờ để giúp thực hiện 3 Ngày Thánh Mẫu vứa qua, được thành công tốt đẹp. Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Fatima, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả qúy vị.
Xin bấm vào đay để xem hình của anh Dũng.

Ngày Thánh Mẫu


Xin bấm vào đay để xem hình của anh Bích.


Nếu không xem hình được xin liên lạc lại với Hà - catherine@sjboc.org
Lễ Quan Thầy Legio Marae


Xin bấm vào đay để xem hình.

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Quan Thầy Các Bà Mẹ Công Giáo


Xin bấm vào đay để xem hình.

Thánh Lễ Việt ngữ hằng tuần

6 giờ 30 tối thứ bảy
6 giờ 30 sáng Chúa Nhật