Tang Chế

SJB Funeral
Giáo hội tuyên bố một cách rõ ràng mọi Kitô hữu Công giáo qua đời phải được an táng theo nghi thức Công giáo phù hợp quy tắc luật phụng vụ. Qua những nghi thức an táng, Giáo hội khẩn cầu ơn trợ giúp thiêng liêng cho những người quá cố, tôn kính thi hài của họ, và đồng thời đem lại niềm an ủi, hy vọng cho những người còn sống trong tang quyến vì mất một người thân yêu.

Người Ki tô hữu qua đời được cử hành nghi thức an táng trong nhà thờ giáo của mình hoặc trong một nhà thờ khác. Tuy nhiên, nghi thức an táng Công giáo có thể được cử hành ở nhà quàn và ở nghĩa trang:

  • Ở nhà quàn có nghi thức tẩm liệm và canh thức cầu nguyện cho người qua đời.
  • Ở nhà thờ có Thánh lễ an táng và nghi thức phó dâng và từ biệt lần cuối cùng.
  • Ở nghĩa trang và nơi phần mộ gồm có: nghi thức làm phép mộ, cầu nguyện và hạ quan.

Mọi thủ tục về tang chế xin  liên lạc văn phòng giáo xứ (714) 540-2214