Rửa Tội

"Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần." (Máccô 1:8)

Rửa Tội

 

 

  • Những ai muốn học lớp Rửa Tội xin ghi danh ở văn phòng Giáo Xứ.  Xin đóng $10 cho Giáo Xứ (nếu không Rửa Tội tại Giáo Xứ này).
  • Xin đem giấy khai sanh của sơ sinh khi ghi danh tại văn phòng Giáo Xứ.
  • Nếu phụ huynh không thuộc về Giáo Xứ St. John The Baptist, xin gấy phép từ Giáo Xứ sở tại, để có thể xin Rửa Tội tại Giáo Xứ St. John the Baptist.
  • Nếu người đỡ đầu ở ngoài vùng Costa Mesa, họ cần giấy chứng nhận thuộc về Giáo Xứ sở tại và có thể ghi danh học lớp ở Giáo Xứ sở tại. Tất cả giấy tờ xin chuyễn về St. John the Baptism sau khi hoàn tất thủ tục.
  • Phép Rửa Tội dành riêng cho các em dưới 7 tuổi.
  • Xin đóng góp $25 cho nỗi em.

Điều Kiện Làm Cha Mẹ Đỡ Đầu Theo Giáo Luật (Số 870)

  • Người đỡ đầu có thể Nam hoặc Nữ. Nếu có hai người đỡ đầu thì phải một Nam một Nữ.
  • Người đỡ đầu phải trên 16 tuổi.
  • Người đỡ đầu phải là người Công Giáo giữ đạo theo luật Hội Thánh dạy. Đã được Rửa Tội, Rước lễ, và Thêm Sức.
  • Nếu đã lập Gia Đình, người đỡ đầu phải có phép cưới theo Luật Giáo Hội. 

Rửa Tội Trẻ em 10 giờ sáng thứ bẩy đầu tháng

Xin liên lạc trước 1 tháng với Văn Phòng Giáo Xứ (714) 540-2214 hoặc liên lạc với chị Thanh Hà Vũ (714) 965-5714.

Các em từ 7-16 Tuổi sẽ theo chương trình Giáo Lý  (2 năm), và sẽ học Giáo Lý vỡ lòng để Rửa Tội, Rước Lễ và Thêm Sức.

 

Phép Rửa (Baptism)  vô cùng cần thiết cho việc cứu rỗi như Chúa Giêsu đã dạy: “ ai tin và chiụ phép rửa thì được cứu rỗi. Ai không tin sẽ bị luận phạt” (Mc 16,16).

Chính vì tầm quan trọng này của phép rửa mà mọi người tin vào Chúa  Kitô đều phải được rửa tôi để được tha thứ  mọi tội lỗi nhất là tội nguyên tổ do Adam và Eva để laị.Nhờ phép rửa, chúng ta được tái sinh trong sự Sống mới, đựợc giao hòa với Thiên Chúa trong tình yêu và đựợc gọi Chúa là CHA ( Abba).( Rm 8,15)

Chính vì lợi ích thiêng liêng này mà Giáo Hội daỵ phải rửa tội cho trẻ con sau khi chúng được sinh ra. Bí tích Thánh Tẩy là cánh cửa dẫn chúng ta vào đời sống thiêng liêng và là điều kiện để được lãnh nhận các phép bí tích khác trong Hội Thánh. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi và được tái sinh làm con Thiên Chúa, trở thành chi thể của Đức Ki-tô, được tháp nhập vào thân mình mầu nhiệm của Đức Ki-tô là Hội Thánh và tham phần vào sứ mạng cao cả của Hội Thánh (CĐ Flô-ren-ti-nô); "Bí tích thánh Tẩy là bí tích tái sinh chúng ta nhờ nước và trong Lời Chúa“(Giáo lý Rô-ma 2,2,5).

Nhờ việc tin nhận Đức Giê-su, chúng ta sẽ trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa như trong bài tựa của Tin Mừng Gio-an đã viết: “Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Ngoài ra, bí tích Thánh Tẩy còn liên kết mọi con cái Thiên Chúa  thành một gia đình là Hội Thánh, và được hiệp thông trong một Thân Thể mầu nhiệm có Chúa Giê-su là Đầu. Như vậy người tín hữu không thể trì hoãn việc cho con cái mình chịu bí tích Thánh Tẩy từ khi mới sinh