Hình Ảnh

Thánh Lễ Tết Đinh Dậu 2017

Thánh Lễ Tái Thệ Hôn 2017

Hội Thảo Hôn Nhân & Gia Đình

Tết Đinh Dậu 2017

Rước Lễ Lần Đầu

Dâng Hạt

Lễ Tái Thệ Hôn

Tết và Văn Nghệ Xuân

Hành Hương Los Angeles

Hội Chợ Giáo Xứ

Picnic Cộng Đoàn

Bổn Mạng Các Bà Mẹ CG và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý, TNTT và Việt Ngử

Bổn Mạng LMTT

Đại Hội Thánh Mẫu 2016

Vọng Giáng Sinh 2015

Đại Hội Thánh Mẫu 2016 Video Dâng Hoa

Lễ Vọng Giáng Sinh 2016