Hình Ảnh

2018

2017

Thánh Lễ Tết Đinh Dậu 2017

Thánh Lễ Tái Thệ Hôn 2017

Hội Thảo Hôn Nhân & Gia Đình 2017

Rước Lễ Lần Đầu 2017

Tết Đinh Dậu 2017

Ngày Sùng Kính Đức Mẹ Fatima và Vinh Danh Hiền Mẫu 2017

Tuần Thánh 2017

Lễ Quan Thầy Các Bà Mẹ Công Giáo 2017

Cộng Đoàn Tưởng Nhớ Các Linh Hồn 2017

SJB Picnic Cộng Đoàn 2017

Lễ Bổn Mạmg Legio Marae 2017

Tiệc Tri Ân 2017

Ngày Thánh Mẫu 2017

2016


 

Rước Lễ Lần Đầu 2016

Dâng Hạt

Lễ Tái Thệ Hôn 2016

Tết và Văn Nghệ Xuân 2016

Hành Hương Los Angeles

Hội Chợ Giáo Xứ 2016

Picnic Cộng Đoàn

Bổn Mạng Các Bà Mẹ CG và Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý, TNTT và Việt Ngử

Bổn Mạng LMTT

Đại Hội Thánh Mẫu 2016

Vọng Giáng Sinh 2015

Đại Hội Thánh Mẫu 2016 Video Dâng Hoa

Lễ Vọng Giáng Sinh 2016