Giờ Lễ – Giải tội

Thánh Lễ Việt ngữ hằng tuần 6 giờ 30 tối thứ bảy
6 giờ 30 sáng Chúa Nhật
Lễ thứ sáu đầu tháng 6 giờ 30 tối: Chầu Thánh Thể
7 giờ tối: Thánh Lễ
Giải tội 7 giờ 30 tối thứ Hai mỗi tuần
9 giờ sáng thứ Bảy #1 và #3 mỗi tháng
Rửa tội trẻ em 10 giờ sáng thứ bảy đầu tháng
Xin liên lạc trước 1 tháng với Văn phòng Giáo xứ (714.540.2214) hoặc Chị Thanh Hà Vũ (714.965.5714) 
Giờ đền tạ cầu cho thai nhi 6 giờ 30 tối thứ hai đầu tháng
Chầu lượt thay địa phận 7 giờ tối mùng 10 mỗi tháng