Đoàn Thể Công Giáo

Chi Hội Cao Niên Ông Đinh Văn Viễn
Đạo Binh Đức Mẹ – Legio Mariae Vô Nhiễm Chị Nguyễn Thanh Hà
Đạo Binh Đức Mẹ – Legio Mariae Mân Côi Bà Phan Minh Phương
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Ông Trần Anh Lễ
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phaxicô Xaviê Anh Nguyễn Minh Vũ
Gia Đình Fatima Ông Mai Công Chính
Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Ông Nguyễn Văn Tiến
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bà Nguyễn Thị Minh
Hội Đền Tạ Ông Phạm Đức Oanh
Liên Nhóm Cursillo Anh Nguyễn Đạt Phương
Nhóm Giới Trẻ Costa Mesa – Vietnamese Young Adults Chị Đoàn Phan Minh Chi