Ban Ngành Phục Vụ

Ban Thường Vụ 2016 – 2018 Anh Võ Phi Khanh
Ban Bàn Thánh Ông Nguyễn Văn Thân
Ban Gia Đình Nazareth Anh Nguyễn Quốc Phi
Ban Giúp Lễ Anh Trần Đình Thịnh
Ban Phụng Vụ Lời Chúa Trẻ Em Anh Nguyễn Văn Lộc
Ban Tang Chế Anh Bùi Ngọc Lung
Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa Ông Âu Hoàng Thống
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể Ông Đinh Văn Viễn
Ban Tiếp Đón Ông Lê Văn Khâm
Ban Văn Hóa (Trường Việt Ngữ) Ông (Hiệu Trưởng) Vũ Khắc Đạt
Ban Xướng Kinh Chị Phạm Đặng Nhiễm
Ca Đoàn Costa Mesa Chị Vũ Trâm Anh
Ca Đoàn Mẫu Tâm Chị Ngô Kim Vân
Giáo Lý Trẻ Em Soeur Hoàng Hoa, LHC
Giáo Lý Tân Tòng Chị Ngô Hồng Phúc
Giáo Lý Rửa Tội Trẻ Em Chị Vũ Thanh Hà
Nghi thức đám cưới Chị Vũ Thị Hoa